Vásárlási feltételek

 

A  Vendégváró Vendégfogadó Kft. által üzemeltetett www.mannaice.hu és egyéb társ, illetve aloldalainak oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével Ön elfogadja Vendégváró Vendégfogadó Kft., továbbiakban, mint a Szolgáltató által meghatározott szerződési feltételeket és adatkezelési elveket. 

Az ügyfélszolgálat munkanapokon 8 -17 óra között érhető el.

A panaszkezelést az ügyfélszolgálat végzi. Minőségi, vagy mennyiségi kifogás esetén, kérjük még aznap keressen minket az ugyfelszolgalat@mannaice.hu email címen vagy telefonon +36 70 640 9893 -as számon. Panasza a lehető leghamarabb kivizsgálásra kerül, melyről írásban értesíti Vendégváró Vendégfogadó Kft. a megrendelőt.

 

1. A Szolgáltató alapadatai:

Név: Vendégváró Vendégfogadó Kft.

Székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 19. 1. em. 4.,

Telephely: 2220, Vecsés, Újecseri utca 1

Cégjegyzékszám:  01-09-301151

Adószám: 26086974-2-41

Telefonszám: +36 70 640 9893

E-mail: ugyfelszolgalat@mannaice.hu

Webcím: www.mannaice.hu

 

2. A Felhasználó

A Felhasználó a www.mannaice.hu honlapon regisztráló, a Szolgáltatást rendelés leadásával igénybe vevő, illetve a későbbiekben meghatározásra kerülő, a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést megkötő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki vagy amely a regisztráció, illetve a Rendelés során köteles megadni az alábbi adatait:

 • teljes név / számlázási név

 • szállítási cím

 • e-mail cím

 • telefonszám

 • adószám

 • kapcsolattartó

Felhasználónak minősül minden egyes olyan személy is, aki a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi.

Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatok alapján teljesíti a Szolgáltatást, és állítja ki a számlát.

A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Felhasználót terheli. Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos vagy téves Rendelést jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén Felhasználó adatainak valódiságát jogosult ellenőrizni.

 

3. A Szolgáltatás tárgya és tartalma

A Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint létrehozott egyedi szerződés alapján, a Felhasználók részére online vagy telefonos megrendelés alapján, fagylalt és egyéb kiegészítő termékek gyártását és kiszállítói szolgáltatását nyújtja. (a továbbiakban: Szolgáltatás).

A Szolgáltatás alapján, a Felhasználó, a Szolgáltató által a www.mannaice.hu honlapon fagylalt és egyéb kiegészítő termékek kínálatából telefonon vagy online a kiválasztott termékeket rendelheti meg.

Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak teljes mértékben megfelel.

A Szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről, a mindenkori díjszabásról és a Rendelés részletes szabályairól, valamint az aktuális akciókról a Szolgáltató a Felhasználókat folyamatosan tájékoztatja a www.mannaice.hu honlapon, üzletkötőin keresztül, valamint hírlevelében.

Tilos magát a Szolgáltatást jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

 • olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;

 • olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, Vendégváró Vendégfogadó Kft. közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;

 • más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;

 • egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;

 • nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;

 • a www.mannaice.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;

 • elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

A Vendégváró Vendégfogadó Kft. jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki Vendégváró Vendégfogadó Kft. kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta.

 

4. A Rendelés általános szabályai – a Szerződés létrejötte és megszűnése

Fagylalt és egyéb kiegészítő termékek iránti igényét (a továbbiakban: Rendelés) a Felhasználó az alábbi módokon adhatja le.:

 • online felületen az www.mannaice.hu weboldalon a termékek kiválasztásával,

 • telefonon a +36 70 640 9893 számon

 • üzletkötőn keresztül

 

4.1. Rendelés online felületen

A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat együttes a regisztráció során, a Felhasználó általi elfogadásával a Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó Általános és Felhasználási Feltételek hatályba lépnek.

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát.

A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

Az egyedi szerződés létrejöttéről és feltételeiről a Szolgáltató a Rendelés során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben is értesíti a Felhasználót.

A Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés létrejöttét és online felületen történt bankkártyás fizetést követően a Rendelést megváltoztatni, illetve törölni nem lehet.

A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött Szerződés a Szolgáltatás teljesítésével, illetve a felek egymás közötti elszámolásával szűnik meg.

 

4.2. A megrendelés folyamata

A weboldalon nincs szabad regisztráció. A Felhasználót csak az adminisztrátor veheti fel a rendszerbe a szerződéskötés létrejötte után.

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a Rendelés leadására.  A regisztrációt csak adminisztrátor végezheti, ezért a szerződéskötés létrejötte után a Felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot a Szolgáltatóval. A regisztrációhoz meg kell adni a 2. pontban felsorolt adatokat, a regisztrátortól kapott jelszó a bejelentkezés után módosítható. A jelszó minimum 8 karakter hosszú, és tartalmaz legalább egy nagybetűt, illetve egy számot. Pl : Dorika92

A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik adatainak pontosságáért, valódiságáért. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles a következő Rendelés alkalmával azok átvezetését kérni a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán +36 70 640 9893 keresztül vagy e-mailben ugyfelszolgalat@mannaice.hu) vagy a Szolgáltatás honlapján. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is.

Regisztráció után lépjen be a rendszerbe e-mail címe és a regisztrációkor választott jelszava segítségével. A webshopon szereplő termékek összetevőit, egyéb jellemzőit az adott termék leírásánál tekintheti meg.

Válasszon a termékkínálatból.

Amennyiben rendben találja a megrendelést, kattintson a „Megrendelem” gombra. Ekkor a rendszer összesíti az Ön által kiválasztott rendeléseket, így Ön a héten rendelt összes tételt látja.

Miután a „Megrendelem” gombra kattintott, rendelését rögzítjük. A sikeres rendelést a weboldal köszöntő felülete igazolja, illetve visszaigazolásul egy automatikus e-mailt is küldünk Önnek.

Ezek után a fizetés következik.

 

5. A Szolgáltatás díja / Árak

A Szolgáltatás mindenkori ellenértéke (a Szolgáltatás Díja), és annak fizetése az áru kézhezvételétől, a pontos számla alapján történik. Szolgáltató honlapján található árlista ( a termék jellegéből adódóan) irányadó, a nettó töltősúly a számlán kerül meghatározásra.

A Szolgáltatás Díját a Felhasználó a Foglalás alapján megkötött egyedi szerződés rendelkezései szerint, számla ellenében, az átvétel helyszínén köteles megfizetni.

A Szolgáltatás Díja akkor minősül megfizetettnek, amikor annak teljes összegét Szolgáltató átvette, vagy annak teljes összege Szolgáltató számláján jóváírásra került.

Kétség vagy vita esetén a Szolgáltató felé a Szolgáltatás teljes Díjának megfizetésére a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő Felhasználó, valamint a Rendelés során a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést a Szolgáltatóval megkötő Felhasználó egyetemlegesen köteles.

A Szolgáltató az árváltoztatás jogát minden előzetes értesítés nélkül fenntartja, ezekről a Felhasználókat a honlapon tájékoztatja. Az árak minden esetben Magyarország törvényes fizetőeszközeben, forintban értendők.

Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az oldal, vagy a nyomtatott kiadvány felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg egyéb hiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

Ha a nyomtatott anyagokon és a weben található ár nem egyezik, az nyomdahibának minősül, és a weblapon lévő ár az irányadó.

 

6. A fizetés módja:

Készpénzes fizetés esetén a fizetés a szállítási napon készpénzben történik a kiszállítást végző kollégánk részére, számla ellenében.

A számlát, az első szállítási napon a termékkel együtt kapja meg. A számlák mindegyike ÁFA levonásra alkalmas.

 

7. Rendelés lemondása/módosítás:

Megrendelést és lemondást a termékek kiszállítását megelőző munkanap nap 15 óráig tudjuk elfogadni.

A rendelés lemondáshoz / módosításhoz kérjük, keressen minket telefonon+36 70 640 9893, vagy emailen ugyfelszolgalat@mannaice.hu

 

8. Kiszállítás:

A kiszállítás a meghatározott nap reggel 6 és délután 21 óra között történik Vendégváró Vendégfogadó Kft. munkatársai, megbízottjai által. A termék helyszínre érkezésének időpontja általában azonos, de előre nem látható körülmények miatt változhat.

Vendégváró Vendégfogadó Kft. fenntartja a jogot a rendelés indoklás nélküli elutasítására, Ha a szerződést ennek ellenére késedelmesen, vagy egyáltalán nem tudjuk teljesíteni, - áru, készlethiány vagy más ok miatt - haladéktalanul tájékoztatjuk Önt.

Vendégváró Vendégfogadó Kft. felhívja figyelmét, hogy kizárólag Szállítási Helyek menüpontban felsorolt helyszínekre vállal kiszállítást, az ettől eltérő kiszállítási címekre leadott rendeléseket teljesíteni nem tudja.

Vendégváró Vendégfogadó Kft. kéri a kedves Vásárlókat, hogy az árut kézbesítéskor a kiszállító kollégánk előtt szíveskedjenek megvizsgálni, és amennyiben a csomagolása sérült, ne vegyék át a terméket, vetessenek fel jegyzőkönyvet, vagy a probléma megoldása érdekében hívják az ügyfélszolgálatot a +36 70 640 9893 - as telefonszámon, illetve ugyfelszolgalat@mannaice.hu e-mailen jelentsék be panaszukat!

 

9. Kedvezmények igénybevétele:

A kedvezmények visszavonásig érvényesek, melyekről a Vendégváró Vendégfogadó Kft. ., mind a www.mannaice.hu weboldalon, mind egyéb (FB, hírlevél) fórumokon értesíti felhasználóit.

A kedvezményeket csak az arra jogosultak vehetik igénybe.

 

10. Minőségi garancia:

Két, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt üzemünkben minden feltétel adott a több, mint 40 féle ízből álló termékpaletta minőségi gyártására, tárolására. Szállítói hálózatunk az ország teljes lefedettség biztosítja partnereink számára a folyamatos kiszállítást. Receptúra:Íz mestereink a legkiválóbb, válogatott, hazai gyümölcsökből, prémium hozzávalókból, minőségi olasz alapanyagokból készítik el fagylaltjainkat. A 24- 28 %-ban valódi gyümölcsöt tartalmazó gyümölcs ízeink elkészítése során tejterméket nem használunk  és Stevia glikozid alapanyagú ZERO fagylaltjaink hozzáadott cukrot, valamint laktózt és glükózt nem tartalmaznak. A klasszikus ízek mellett helyet kapnak kínálatunkban a rétegzett fagylaltok is, melyek textúrája, íz élménye (ropogós és lágy) sokkal intenzívebb a hagyományos fagylaltokénál. Tégelyeink építetten, díszítetten kerülnek a Partnereink pultjába, és valóban nagyon gusztusos látványt nyújt a gyümölcsök darabokkal vagy éppen csokoládéval megszórt fagylalt „hegy”.Partnereink számára modern, neonnal világított 16 tégelyes pultot biztosítunk. Az egyéb kiegészítőket pl.:tölcsér, kiskanál, elviteles pohár cégünktől rendelhető.

A szükséges technikai feltételek, háttér eszközök a következőek:

 • 220 V

 • 380 V

 • vízvételi lehetőség

 • kanálmosó

 • háttérhűtő

Termékeink -18 Celsius fok alatt, felbontatlanul 3 hónapig őrzik meg szavatosságukat, felbontva - 18 Celsius fok felett 6 nap szavatossági időt biztosítunk.

 A Manna Ice hivatalos allergénkommunikációja a http://www.mannaice.hu/termekek oldalon, illetve a termékek etikett címkénjén található, ettől eltérő nyomdai anyagokért és egyéb kiadvényokért felőlésseget nem vállalunk. Kérjük, súlyos ételintolerancia esetén mindenesteben tájékozodjon honlapunkon, vagy munkatársunknál: ugyfelszolgalatannaice.hu. 

11. Felhasználói nyilatkozat

A Felhasználó tudomásul veszi és magára nézve kötelezőként elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat ( http://www.mannaice.hu/adatvedelem) teljes egészét, és elismeri, hogy azok be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás Díját a Szolgáltató részére hiánytalanul és határidőben megfizeti.

A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás teljesítését azon Felhasználóktól, akik a szerződési feltételeket nem tartják be, vagy amely Felhasználóknak a Szolgáltatás korábbi igénybe vétele folytán lejárt és esedékes tartozása áll fenn Szolgáltató felé.

Felhasználó kijelenti, hogy a Vendégváró Vendégfogadó Kft. szolgáltatását a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint a Rendelés alapján létre jött egyedi Szerződésben foglaltak szerint igénybe kívánja venni.

 

12. A Felhasználó kártalanítási, kártérítési felelőssége

A Felhasználó a Rendeléssel tudomásul veszi és elismeri, hogy a Szolgáltató teljes mértékben helytállni köteles minden olyan, jogosan felmerült igénnyel kapcsolatban, amely a Felhasználó felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban merült fel, abból ered vagy azzal függ össze. ( Pl.: helytelen szállítási cím)

A Szolgáltató vállalja, hogy bármely, a Felhasználó magatartásából vagy tevékenységéből eredő, vagy azt érintő, a Szolgáltatóval szembeni igényről és eljárásról a fenti kártalanítási követelése esetén a Felhasználót írásban tájékoztatja.

 

13. Vitarendezés, illetékességi kikötés

A Szolgáltató kijelenti, hogy célja és szándéka a Felhasználók Szolgáltatással kapcsolatos igényeiknek a kielégülésének biztosítása, és semmiképpen nem a Felhasználókkal szembeni jogi vita vagy fellépés. Mindezek okán a Felhasználókkal szembeni vitáit, igényeit a Szolgáltató első sorban békés, tárgyalásos úton kísérli meg rendezni. 

Amennyiben a vitás ügy békés rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a Magyar Kereskedelmi-és Iparkamara mellett működő Állandó Választott bíróság, kizárólagos illetékességét. Felhasználó a Rendeléssel ezen illetékességi kikötést tudomásul veszi és elismeri.

 

14. Szellemi tulajdon védelme, a weboldal használata

A www.mannaice.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője Vendégváró Vendégfogadó Kft. ,amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem Vendégváró Vendégfogadó Kft. sem más Felhasználók jó hírét és jogait. Így különösen a Felhasználó:

 • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;

 • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;

 • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg Vendégváró Vendégfogadó Kft. jóváhagyása nélkül;

 • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;

 • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére;

 • nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;

 • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;

 • nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.

 

15. A Felhasználási Feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a felhasználók előzetes értesítése és teljes körű tájékoztatása mellett – a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa. A felhasználók a módosított és közzétett Felhasználási Feltételek hatályba lépésének időpontját követő első Rendelés alkalmával elfogadják a módosított Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

 

16. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Felhasználónak bármely panasza van a Szolgáltatóval létre jött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az ugyfelszolgalat@mannaice.hu e-mail címen, illetve a Szolgáltató székhelyére megküldött ajánlott postai küldemény útján is közölheti. A Szolgáltató a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevő Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

 Szerződő felek a jelen Felhasználási Feltételek és általános szerződési feltételek, valamint a Vendégváró Vendégfogadó Kft. szolgáltatásainak igénybe vétele kapcsán írásos formának fogadják el az egymásnak a rendeléskor megadott elektronikus levélcímre (e-mail címre) küldött üzeneteket. A kézhez vétel időpontját felek ellenkező bizonyításig az elküldés időpontjában határozzák meg.

Felek rögzítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos viszonyukban a Rendelés alapján létre jött egyedi Szerződésben nem rendezett kérdésekben a jelen Felhasználási Feltételek szabályai kötelezően alkalmazandóak; a jelen Felhasználási Feltételek a Szolgáltatónak a Szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek minősülnek.

A jelen Felhasználási Feltételekben, illetve általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

 Budapest, 2021.11.18.

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk
Mi a cookie (süti)?

A cookie-k ("sütik") - a továbbiakban: süti vagy cookie - kis méretű adatcsomagok, amelyeket az Ön böngészője ment el, amikor a weboldalakat, köztük a www.venusz.hu honlapot - a továbbiakban: Honlap - látogatja.

A sütiket a weboldalak általában a felhasználói élmény javítására használják oly módon, hogy a weboldal vagy kizárólag a látogatás idejére ("Munkamenet" sütik, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek) vagy ismételt látogatások során ("Tartós" sütik) "megjegyzi" a felhasználót.

A jelen Cookie (süti) tájékoztató azt ismerteti, hogy a www.venusz.hu honlapon milyen sütiket használunk és Önnek, mint a honlap használójának milyen lehetőségei vannak a sütik beállításával kapcsoltosan.

Tájékoztatjuk, hogy a cookie-kat nem használjuk az Ön személyének közvetlen azonosítására alkalmas információk tárolására. Amennyiben személyes adatoknak minősülő adatokat kezelünk, ezt az Adatvédelmi tájékoztatónkkal összhangban tesszük.

Lehetnek olyan esetek, amikor harmadik fél cookie-ját használjuk. Kérjük, hogy harmadik fél sütijei tekintetében a harmadik félnél tájékozódjanak az adatkezeléssel kapcsolatban, ugyanis a harmadik fél adatkezelésére nincsen ráhatásunk.